Bird watching

Vogels kijken rondom Verdemar

  • Zuid-Portugal is een uitstekende locatie om vogels te spotten, die in Nederland niet of niet zo gemakkelijk te zien zijn. In de grote tuin van Verdemar zijn ‘s morgens, zeker als het gras net gemaaid is, groepen putters, Europese Kanaries, Groenlingen, Kneuen en Mussen te zien. Van enige afstand zie je aan de rand van de tuin de hop scharrelen om dan snel met zijn buit naar het nest te vliegen.

Hij laat zich niet zo makkelijk benaderen, net als de zwarte spreeuw, een schuwe vogel die je vaak alleen als een raket voorbij ziet scheren. Een enkele maal heb ik een vink en boomklever gezien. Regelmatig is de koekoek en de grote bonte specht te horen. De nachtegaal is een veel voorkomende vogel en zingt vanuit een beschutte struik. Heel moeilijk te spotten, maar zijn lied is luid en helder, ook overdag. De roodborsttapuit zie je geregeld boven op een stuik zitten. Op wandelingen in de buurt zul je de bijeneter en klapekster tegenkomen, net als de koereiger bij vee in de wei.

Als je overweegt naar het natuurreservaat te gaan, dan kom je onderweg heel veel ooievaars tegen. Van sommige stukken weg, wordt op elke elektriciteitspaal een enorm nest gemaakt, waar Spaanse mussen vaak aan de onderkant hun nesten maken. In dit droge gebied is de Roodkopklauwier goed van dichtbij te zien. Ook de grote trap is met enige moeite te vinden. Deze vogel blijft op een afstand van ongeveer twee honderd meter en vliegt dan op om enkele honderden meters verderop neer te strijken. Een prachtige vogel. De kleine trap zie je misschien ook wegvliegen met een haast trillende vleugelslag en opgeheven kop. Deze is veel schuwer. De rode patrijs komt er veelvuldig voor, net als de Kalanderleeuwerik. Goed te herkennen aan de zwarte borstring en prachtig te horen in de lucht. De grauwe kiekendief jaagt er sierlijk boven de velden.

Als je een plek vind met hogere bomen en wat water in de buurt, is de kans groot een wielewaal te vinden. Kijk dan ook goed of je de blauwe ekster vindt. Ze foerageren vaak in kleine groepjes. Kuifkoekoeken parasiteren op deze Iberische ekster. Het is redelijk makkelijk om, ook als je niet vroeg uit de veren wilt, vogels te kijken. Neem wel een verrekijker mee.